Tuyển nhà phân phối cấp tỉnh và khu vực

Công ty sơn Forner tuyển nhà phân phối cấp tỉnh và khu vực với các chế độ và lợi ích cực kỳ hấp dẫn, cạnh tranh, được sự hỗ trợ toàn diện nhất.

Liên hệ 0965 683 759 để biết thêm thông tin.